Välkommen till Tyresö Sjötransporter!
Den lokala sjötransportören mellan Gåsö och Stendörren.

Sjötransporter

Vi transporterar upp till 3,5 ton per tur och lyfter ombord gods upp till 1.3 ton. Vi kan placera gods om 500 kg 4 meter från fartyget Tyresö Sjötransporter
Läs mer

Byggmaterial

Vi är återförsäljare av byggmaterial från Orminge Trä och Bygg. Orminge Trä
Läs mer

Turlista

Fredagsturerna börjar i maj. Enskilda sjötransporter, fullfärdsfrakter, bokas och körs året runt. Vi kan även hjälpa dig med en vinterkontroll av ditt skärgårdshus.


Vi utför godstransporter i Stockholms södra skärgård med Tyresö som bas.