Logga

Skepparn jobbar på!

brygg och kajförbättringar

Vi hjälper dig gärna med att bygga, förstärka eller justera din förtöjningsplats. Med vår kran kan vi placera avbärare på rätt plats, lyfta upp tunga y-bommar och justera boj/bojstenar.


Lastkran

Vår lastkran är en HIAB 025 med max lyftkapacitet på 1.7 ton och med möjlighet att nå ut med 575 kg 4,5 meter från kranfäste. Av säkerhetsskäl så sätter vi gränserna någon lägre i samband med arbeten vid okända bryggor


Leverans av byggmaterial

I samarbete med Orming trä och bygg kan vi erbjuda byggmaterial direkt till din egen brygga.


Anne Bonny af Monsun

Anne Bonny har sitt ursprung från Nävekvarn där hon gick i strömmingsfiske fram till för 15 år sedan. Därefter har hon gjort tjänst som leverantör av hyrmaskiner på Västkusten och med Björko, Öckerö som hemmahamn.


Grävare och andra trädgårdsmaskiner

Vi transporterar gärna dina egna eller hyrda markmaskiner; grävare, bergborrutrustning, vältar etc.
Vår totala kapacitet är 3.5 ton och vi lyfter 1.3 ton med kranen. 500 kilos paket kan vi placera 4 meter inpå din brygg. Markera gärna på bryggan var du vill ha din last.


Bryggarbete inför båtsäsongen

Arbete med tunga y-bommar görs säkrare och snabbare med hjälp av vår kran.


Båtklubben justerar bojar inför båtsäsongen.

Tryggt och bekvämt med vår starka kran och stabila båt